Maak deel uit van de oplossing

Stichting de Hand wil de liefde van Jezus delen op Kanaleneiland en doet dat door gezinnen te helpen die niet genoeg geld hebben om rond te komen. De Stichting koopt boodschappen bij de supermarkten en maakt slim gebruik van de aanbiedingen. Zij doet dat van de opbrengst van collectes in kerken, maar hoofdzakelijk van giften die vrienden maandelijks overmaken.

Met de giften die binnen komen, kunnen we ongeveer 30 gezinnen helpen. De laatste maanden is het aantal gezinnen dat een beroep op ons doet, gestegen. We zitten al een tijd op 38 gezinnen. Die stijging lijkt structureel. We zoeken dan ook nieuwe sponsors voor die extra 8 gezinnen.

Voor een gezin van 5 personen kopen we elke 2 weken boodschappen ter waarde van €25. Op jaarbasis zoeken we voor die 8 gezinnen €5000 extra aan sponsorgeld.

Bent u iemand die deel wilt uitmaken van de oplossing voor deze gezinnen. Dat kan door maandelijks een bedrag over te maken naar de Stichting. U kunt ook in 1x een groot bedrag overmaken voor het hele jaar, net wat u wilt.

Stichting de Hand is ANBI- erkend. Bij een bedrijf kunnen giften in mindering gebracht worden op de belastingen die uw bedrijf betaalt. Ook particulieren kunnen hun giften opvoeren als aftrekpost.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL13RABO0120279142 t.n.v. Stichting de Hand